úvodní stránka
Vtipy
Hádanky
Zákony
Kreslené Vtipy

HÁDANKY KLASICKÉ HÁDANKYHádanka - Žárovky

Otázka

Stojíte u tří vypínačů. Víte, že patří ke třem žárovkám, které jsou v místnosti, kam vede dlouhá a klikatá chodba - tzn. že ze svého místa vůbec nemůžete vidět, zda některá svítí nebo ne. Všechny tři vypínače jsou nyní v poloze vypnuto.
S vypínači můžete manipulovat jak chcete, pak jednou projít chodbou a podívat se do místnosti. Tam musíte říci, který vypínač je od které žárovky.
Jak na to?

Odpověď

Zapnu první vypínač, chvíli počkám. Vypnu první a zapnu druhý. Jdu do místnosti. Jedna žárovka svítí, jedna je horká, jedna je studená.
Hádanka - Černoušek

Otázka

Když se černoušek narodí má černé tělo, černé ruky, černé nohy, černou hlavu a jaké má zuby?

Odpověď

Žádné
Hádanka - Voda

Otázka

Tři muži se potápějí v řece, ale když vylezou z vody, jenom dva mají mokré vlasy. Jak je to možné?

Odpověď

Třetí muž je holohlavý.
Hádanka - Včerejšek

Otázka

Kde vždycky včerejšek přichází až po dnešku?

Odpověď

Ve slovníku.
Hádanka - Dědictví

Otázka

Šejk měl dva syny. Na smrtelné posteli jim pověděl, že dědictví získá ten z nich, jehož velbloud dojde do určeného města z oněch dvou velbloudů jako druhý. A tak se synové vydali z rodné oázy na cestu do města. Po třech dnech pomalého poflakování potkali na cestě moudrého starce. Když mu vylíčili své trápení, něco jim poradil. Oba okamžitě vyskočili na své velbloudy a uháněli k městu. Co jim stařec poradil?

Odpověď

Stařec jim poradil, aby si prohodili velbloudy a tím pádem půjde o to, kdo na velbloudu toho druhého dorazí do města jako první, protože jeho velbloud tím pádem bude druhý.
Hádanka - Koza, vlk a zelí

Otázka

Jednoho dne se starý vesničan vracel z trhu domů. Měl s sebou kozu, vlka a v podpaží svíral hlávku zelí. Vesele si pískal, jak se mu handlování povedlo, když přišel k řece. Na břehu měl přivázanou malou pramici a už chtěl nasednout, když tu ho náhle dobrá nálada opustila. "Safra," říkal si, "vždyť já se do té lodičky se vším tím nevejdu. A když tu nechám vlka samotného, sní mi kozu. Když tu nechám kozu, sní mi zelí. Jak já to jenom provedu?"
Pomožte staříkovi dostat vlka, kozu a zelí na druhý břeh. Do loďky se mu při tom vejde jen jedna věc. A na žádném z břehů při tom nesmí nechat samotného vlka s kozou nebo kozu a zelí...

Odpověď

Stařík nejprve naloží a převeze kozu, pak se vrátí pro vlka a při vysazování na druhém břehu si vezme kozu zase do člunu a vrátí ji na původní břeh. Tam jí vysadí, naloží zelí, aby ho koza nesnědla a odveze ho k vlkovi na druhý břeh. Pak už se jen vrátí pro kozu. A hurá za babkou domů.
Hádanka - Princezny

Otázka

Král měl tři dcery: Anežku, Bertu a Cecílii. Anežka vždycky mluvila pravdu, Berta vzdycky lhala a Cecílie někdy mluvila pravdu a někdy lhala.
Ke dvoru přijel cizí princ, aby se ucházel o pravodomluvnou Anežku. Král jej zavedl do síně, kde všechny tři dcery seděly vedle sebe a řekl, že princi Anežku dá, pokud pozná, která z nich to je. Přitom smi kaýdé z nich položit jedinou otázku.
Princ chvíli přemýšlel a pak položil vžem tutéž otázku: "Jak se jmenuje princezna, která sedí uprostřed?"
Princezna sedící vlevo odpověděla: "Anežka."
Princezna sedící uprostřed odpověděla: "Berta."
Princezna sedící vpravo řekla "Cecílie."
Princ se jen maličko zamyslel a princeznu podle odpovedí poznal. Která z princezen je pravdomluvná Anežka?

Odpověď

Princezna sedící vlevo musela lhát. Kdyby mluvila pravdu, Anežka sedící uprostřed by musela potvrdit, že je Anežka. Proto nesedí Anežka ani vlevo ani uprostřed.
Anežka tedy musí sedět vpravo -- zbývající možnost. (A kdyby vás zajímaly ty další dvě: Pravdomluvná Anežka informovala o tom, že uprostřed sedí Cecílie, a první levé místo zbývá pro Bertu.)
Hádanka - Topinky

Otázka

Jedna topinka se smaží deset minut, tedy pět minut z každé strany. Na pánev se vejdou dvě topinky vedle sebe. Za jak dlouho nejrychleji osmažíte na jedné pánvi tři topinky?

Odpověď

Za 15 minut. Po pěti minutách jednu topinku otočíte, druhou sundáte a místo ní dáte na pánev třetí topinku. Po deseti minutách je jedna topinka hotová a dvě topinky je třeba osmažit ještě z jedné strany.
Hádanka - Stáj

Otázka

Ve stáji jsou lidé a koně. Celkem je zde 22 hlav a 72 nohou. Kolik koňů a kolik lidí je ve stáji?

Odpověď

Ve stáji je 14 koní a 8 lidí. Kontrolní výpočet: 14*4 + 8*2 = 72 nohou.

Řešení: Kdyby bylo ve stájí 22 lidí, muselo by tam být 44 nohou. Ve stáji je však o 28 nohou více, takže můžeme 14 lidí upgradovat na koně. Po upgradu zbyde 8 lidí.
Hádanka - Co to je?

Otázka

Kdo to dělá, nechce to, kdo to koupí, nepotřebuje to, kdo to potřebuje, neví o tom.

Odpověď

Rakev.
Další strana
stránky : 12
reklama s klik
TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist